Magasin > Europas Ödesår (Nummer 9, 2014)

Nummer

I det här numret

Europas Ödesår

Europas Ödesår

Innehåll

Räkna inte med Tyskland

Europa står inför stora utmaningar som hotar dess sammanhållning och integration. Men att Tyskland skulle axla en ledarskapsroll är inte troligt.

Isolerade från kontinenten

Storbritannien verkar nu berett att lämna EU. David Cameron vill stanna kvar men saknar en strategi för att behålla medlemskapet.

Stormakter på reträtt

Europa är rikare och mer inflytelserikt än Ryssland. Men de håller båda på att förlora sin globala tyngd.

På väg mot undergången

EU har aldrig fått en konstitutionell identitet och kan därför inte skapa grunden för en legitim representation. Det är en existentiell utmaning som Europasamarbetet inte vet hur den ska besvara.

Nästa: Intervju