Magasin > Från idyll till idéer (Nummer 1, 2014)

Nummer

I det här numret

Från idyll till idéer

Från idyll till idéer

Innehåll

Utbilda för arbete

Utanförskapet kommer att öka i omfattning om politiken inte har som bärande idé att förhindra det. Enstaka drastiska åtgärder är inte nog utan det krävs insatser över hela linjen. En viktig uppgift är att överge utbildningsalarmismen och istället bättre anpassa utbildningen till arbetslivet.

Sluta med propagandan

Det galna kvartsseklets radikaler misslyckades med att avskaffa det personliga ägandet och förstatliga företagen. Men i den kulturella sfären står deras idéer fortfarande starka. Normbildningen blev också förstatligad under vänstervågen, och det har ingen senare regering försökt ändra på. Men livet och demokratin blir bättre utan statlig uppfostran.

Vi kan själva

Från uppgiften att lyfta människor ur fattigdom och okunskap riktar sig välfärdsstaten idag mot den breda och välmående medelklassen. Men möjligheten att själv använda de ekonomiska medlen för välfärdstjänsterna är små. Medborgarna lär sig istället att anpassa sig efter systemen.

Mer självständiga människor

Många gillar individualism när den uppträder som längtan efter att vara unik och få förverkliga sig själv. Men det som behöver stärkas är den personliga autonomin: att vara oberoende och kunna stå på egna ben.

Ge slumpen en chans

Ordning och reda är förstås bättre än kaos, men fixeringen vid styrbarhet och kontroll har blivit en tvångströja för svensk politik. Man kan inte veta i förväg hur allting ska gå. Vi behöver organisera oss på ett sätt som tillåter mycket mer av variation och mångfald. Om möjligheterna aldrig öppnas går det aldrig att ta dem tillvara.

Nästa: Kultur