Magasin > Går staten att styra (Nummer 2, 2014)

Nummer

I det här numret

Går staten att styra

Går staten att styra

Innehåll

”Bra tv” ger inte jämställdhet

Ett förhållande på dekis. Ett jobb hon vantrivs på. Men gå då?! Sannolikheten är stor att hon inte har råd.

Grön attack mot småskalighet

Är man auktoritär om man försvarar "den lilla världen"? Vi som tror att familjen och civilsamhällets andra små gemenskaper är nödvändiga för att fostra civiliserade människor med förmåga att känna samhörighet - är vi obsoleta högerspöken vars idéer hotar demokratin?

Världens gång

Förväntningarna var stora när partiledarna började genomgå terapi i tv. Många såg själva programidén som genial: ingen ger sig ju in i politiken utan att lida av socialt eller emotionellt mindervärdeskomplex, sjuklig makthunger, eller direkt galenskap.

Nästa: Essä