Magasin > Går staten att styra (Nummer 2, 2014)

Nummer

I det här numret

Går staten att styra

Går staten att styra

Innehåll

Vad säger vi till eleverna?

Skolans misslyckande förklaras med en rad faktorer. Men i debatten nämns sällan eleverna och deras behov av kunskaper och intellektuell utveckling.

S+M = (nog ändå inte) sant

En koalition mellan socialdemokrater och moderater har hittills betecknats som otänkbar. Men i årets val kan ett nytt och ohanterligt parlamentariskt läge göra det omöjliga möjligt.

Slumpens skördar

Bakom de flesta upptäckter ligger inte bara hårt och uthålligt arbete. Inte sällan kan de förklaras med tillfälligheternas spel.

Euro utan full fiskal union

I Europavalet lär frågan om återföring av beslut till nationalstaten dominera. Istället borde politikerna försvara en bestående monetär union med likartad finanspolitik.

Politiserade valforskare

Statsvetenskapen i Sverige är partipolitiserad, med slagsida åt Socialdemokraterna. Resultatet är bland annat att vissa demokratiteorier ignoreras

Nästa: Krönika