Magasin > God lönsamhet? (Nummer 3, 2022)

Nummer

I det här numret

God lönsamhet?

God lönsamhet?

Innehåll

Det har blivit en riktig röra

Företag ska inte tvingas att lösa sociala problem. Det måste politikerna göra.

Socialt utan tvingande lag

Många företag löser sociala problem av fri vilja. Lagstadgade krav kan göra mer skada än nytta.

Vi har hamnat alldeles fel

Politisering av företag främjar riskminimering och kortsiktig opportunism.

Bara att spela med i spelet

Företagen har ingenting att frukta från syfteskapitalismen. Den blir bara ett nytt sätt att tjäna pengar.

Ingen kommer undan politiken

Företagens agendor om sociala krav och syften tycks inte spela någon större roll för deras affärsbeslut.

Längtan till sagolandet

Kraven på renodling av företagens uppgifter är orealistiska. Renodling har aldrig förekommit och har heller ingen plats i framtiden.

Gör det frivilligt att göra rätt

Företag har ett socialt ansvar men måste ha rätt att själva bestämma målen för sin verksamhet. De kan inte tvingas att leva upp till vissa sociala syften.

Nästa: Kultur