Magasin > I terrorns tid (Nummer 6, 2011)

Nummer

I det här numret

I terrorns tid

I terrorns tid

Innehåll

Håll fast vid Mauds linje

Centerpartiet har inte längre ett väljarunderlag som kan göra det stort. Framtiden ligger i att fortsätta att vara ett entreprenörs- och frihetsparti, skriver Barbro Hedvall.

Ett råttbo av korruption

Över det egyptiska valet vilar en skugga av ovisshet om arméns framtida roll. Militärdiktaturen skapades inte av Hosni Mubarak, och det ser inte ut som om den kommer att göra sin sorti med honom, skriver Nathan Shachar.

En dag för tio år sedan

Terrorattackerna den 11 september skakade men enade USA. Olle Wästberg, svensk generalkonsul i New York när World Trade Center föll, minns dagen som förändrade ett land.

Nästa: Essä