Magasin > Moderater i motvind (Nummer 3, 2017)

Nummer

I det här numret

Moderater i motvind

Moderater i motvind

Innehåll

Vad trodde de?

Ekvationen måste ha varit svår att få ihop redan på 1970- och 1980-talen. Att ge miljarder i stöd till motståndsrörelser i södra Afrika för att hjälpa dem att kasta av sig kolonialismens ok, och bygga upp demokratiska rättsstater.

Den nya pragmatismen

Frågan är inte kapitalism eller något annat system. Frågan är vilken kapitalism vi ska ha. Paul Collier hoppas på en praktisk variant, som lämnat ideologierna bakom sig.

Det stannar i familjen

I presidentvalskampanjen framstår socialisterna och den republikanska högern som uträknade i förtid. Men det finns väljargrupper som inte byter åsikt. Karin Stensdotter bjuder in oss till den traditionella högerns söndagsmiddagar.

Herre i sitt eget hus

Svenska politiker vet inte vad de vill med bostadspolitiken. Ett förslag är att lära av Norge.

Annorlunda men lika

Paul Colliers analys angår också Sverige även om våra problem ser annorlunda ut.

Stå för något

Paul Colliers pragmatism är ett högriskprojekt, som bortser från att även praktiskt lagda politiker måste ta hjälp av idéer när de prioriterar.

Spelplanen vänds

Tysk politik drivs alltmer åt vänster, och Socialdemokraterna har plötsligt fått en chans att ta makten. Det blir svårt för Angela Merkel när sakpolitiken hamnar i centrum.

Drottningmoderns promenad

I den mycket välproducerade Netflixserien The Crown får vi följa drottning Elizabeth II av England under hennes tidiga regeringsår på 1950-talet.

Nästa: Krönika