Magasin > Läsa för livet (Nummer 2, 2022)

Nummer

I det här numret

Läsa för livet

Läsa för livet

Innehåll

Ensamt för Centern i den politiska mitten

I valet 2002 röstade var tredje väljare på antingen Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet eller Miljöpartiet. Strax därefter inledde dessa fyra partier förhandlingar som om de hade lyckats hade resulterat i en för Sverige helt unik mittenregering.

Barnförbjudet

En gång hade Centerpartiet ett bra förslag. Det fanns med i det där omsusade idéprogrammet som även innehöll tankar på att tillåta månggifte. Som tur var försvann polygamin, men tyvärr ströks även idén om att införa läroplikt istället för skolplikt. För det var ett bra förslag, ett rimligt förslag, det enda raka faktiskt. Varför skulle hemundervisning inte vara tillåtet?

Tig i församlingen

Sommaren år 2020 publicerade den anrika amerikanska tidskriften Harpers ett öppet brev om rättvisa och det fria ordet, brevet var signerat av 153 författare, akademiker och kulturarbetare. Undertecknarna, som representerade en stor ideologisk spännvidd – här återfanns personer som författarna Salman Rushdie och J K Rowling samt filosofen Noam Chomsky – uppmärksammade hur gränserna snävas in för vad som kan yttras utan hot om repressalier.

Hovnarrar

Nej, komikerns betydelse för samhällsdebatten är inte ny. Och ja, humor har alltid haft en roll att spela för att människors sätt att förstå och tolka samhället.

Avförtrollning

Vissa saker är eviga. Vårsolen som kommer efter vintermörkret. OS var fjärde år. Årets julklapp. Melodifestivalen och fel låt som vinner. Och nya filmer från Disney, som tvingar redan hårt prövade småbarnsföräldrar att vallfärda till biograferna, pandemi eller inte.

USA har resignerat

Ett av mina starkaste akademiska minnen är från en kurs i organisation och ledarskap. I huvudboken kunde de förhoppningsfulla studenterna läsa om Mushroom Management. Detta var på det dicken­sianska tidiga 1990-talet.

Dårpippi i skogen

Människan ska ha så lite som möjligt att göra med naturen. Den idén verkar allt mer prägla vår samtid.

I mästarnas sällskap

Nyligen avled regissören Peter Bogdanovich (1939–2022). Han hade en stor framgång med sin andra film, Den sista föreställningen (1971). Där fick också Cybill She

Bilden kompliceras

För bara tjugo år sen var radion uträknad. På Dramatiska institutet sågs studenterna på radiolinjen som kufar, ungefär som modelljärnvägsentusiaster. (Och då studerade jag ändå teaterregi…) Men lägg ut radion på nätet, döp om den till ”podd” – och Bob’s your uncle, som de säger där borta.

Nästa: Tema