Magasin > Rädda de stora djuren (Nummer 8, 2016)

Nummer

I det här numret

Rädda de stora djuren

Rädda de stora djuren

Innehåll

Därför bryr vi oss

Att bevara de vilda djuren är en mänsklig plikt. Men vad krävs? Vi kan lära oss av både framgångar och bakslag.

Appar mot tjuvjakt

Den internationella tjuvjakten hotar inte bara djuren utan även fred och säkerhet. Bara ett organiserat samarbete mellan världens stater kan rädda många arter från utrotning.

Strimmor av hopp

Vi bevarar naturen genom att använda mindre av den. Därför måste vi omfamna den moderna teknologin.

Havet försvinner

Haven riskerar att ödeläggas av utfiskning och föroreningar. Bara genom att skapa stora och övervakade skyddsområden kan det marina livet överleva.

Valet av vildmarken

Samtidigt som människorna blir fler och tränger tillbaka djuren alltmer blir vår bild av dem alltmer romantisk och orealistisk.

Nästa: Intervju