Magasin > Sätt fler på piedestal (Nummer 5, 2021)

Nummer

I det här numret

Sätt fler på piedestal

Sätt fler på piedestal

Innehåll

Imperium i tvångströja

Ryssland sitter fast i myter och propaganda om sitt förflutna. Bara om det överger sin imperiesträvan kan det bli ett normalt land.

Är det inte bra som det är?

Om alla måste vara kreativa upphör kreativiteten och blir konformism. Vilken lättnad det vore att istället hålla fast vid rutiner och det väl beprövade.

Det blir inte som förr

Pandemins framtida globala följder kan redan nu börja skönjas. Om de inte diskuteras på allvar riskerar vi en utveckling som kan bli permanent.

Nästa: Tema