Magasin > Väst i test (Nummer 2, 2024)

Nummer

I det här numret

Väst i test

Väst i test

Innehåll

Varför låter vi detta fortsätta?

Nyligen färdades jag med tåg genom södra och västra Sverige. På andra sidan gången halvlåg en ung kvinna, delvis över sin pojkvän, delvis över sitt eget säte.

Denna naiva tillit

Under pandemin blev vidden av vår svenska, systemsatta, naivitet belyst: Det räckte med att intyga ärlighet till Försäkringskassan för att det man uppgav skulle vara sant. Det var bara att kryssa i och försäkra sin sanningsenlighet så kom pengarna. Bara så där.

På spaning efter ångest

Ett forskarlag i Australien gav en grupp friska 13-åringar psykosmedicin medan en annan grupp fick vanlig skolundervisning i hälsa. Till allas häpnad mådde de medicinerade barnen därefter sämre än kontrollgruppen.

Tasavallan presidentti

Ryskan har försvunnit från gatorna i Helsingfors. Gränsen är stängd och turisterna från Sankt Petersburg får söka sig till andra resmål. Traditionellt har Ryssland brukat ses som både säkerhetspolitiskt hot och ekonomisk möjlighet men nu och för all överskådlig framtid betraktas landet som ett stängt alternativ.

Nämndemannagnäll

Med ojämna mellanrum avslöjas att svenska nämndemän har uppträtt olämpligt eller obegripligt i våra domstolar. De har gjort politiska, ideologiska eller till och med religiösa bedömningar.

Vem tror han att han är?

"Le lever" är det franska ordet för uppstigning.

En plågsam scen

Det är inte förvånande att man vill göra filmer om artister och genier. Men det finns en scen som alltid är lika plågsam, och det är när artisten får idén till något banbrytande verk, eller drabbas av en ”uppenbarelse” och inser att det här är mitt kall i livet.

Nu surar jag igen

Ytliga teman i barnkulturen retar upp Catta Neuding.

Nästa: Essä