Magasin > Växtvärk i den högre utbildningen (Nummer 2, 2015)

Nummer

I det här numret

Växtvärk i den högre utbildningen

Växtvärk i den högre utbildningen

Innehåll

Ge professorn makten åter

Den akademiska professionen råder inte längre över sitt yrke. Lärarnas och forskarnas allt mer kringskurna frihet har reducerat deras auktoritet.

Detta eviga pratande

Högskoleretoriken är full av löften om att kunskap är framtiden i en föränderlig värld. Men ingen kan förutsäga hur utbildningsutbudet ska se ut för att motsvara behoven.

Utan forskning ingen utbildning

Massuniversitet med kvalitet är möjligt. Men alla nya studieplatser måste åtföljas av forskningspengar.

Satsa på undervisningen

Sverige behöver förena den höga kvaliteten i de tidigare elitutbildningarna med de nuvarande massutbildningarna. Ett samarbete mellan Oxford och Uppsala visar hur det kan gå till.

Vad är högre utbildning?

Den oklara gränsdragningen mot yrkeshögskolan gör att staten måste bestämma vad som är en rimlig forskningsanknytning. Då blir det tydligare vad som kan kallas för högre utbildning.

Studenter måste kunna skriva

Allt fler högskolestudenter har stora svårigheter att uttrycka sig i skrift. Det är en följd av att läraryrket har devalverats och att skolsystemet intresserar sig för utvärdering mer än kunskap.

Nästa: Kultur