Piotr Wawrzeniuk

Docent och universitetslektor i militärhistoria vid Försvarshögskolan.

Av Piotr Wawrzeniuk