Ändå inte som i Nordkorea

Turkmenistan beskrivs i Jens Westlunds reportage (Axess nr 2 2012) som ”det andra Nordkorea” med förtryck, presidentkult och ekonomiskt armod. Men Turkmenistan har i likhet med cirka 170 av FN:s medlemsstater anslutit sig till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (MR-konventionen). Till denna hör en kommitté (MR-kommittén) med 18 ledamöter, valda i sin personliga egenskap, som skall övervaka tillämpningen av rättigheterna. Inom ett år efter anslutningen skall staten lämna in en första rapport över läget i landet. Rapporten bildar sedan underlag för en dialog med kommittén under en av dess sessioner i New York eller Genève.

Turkmenistan anslöt sig till MR-konventionen 1994. Den inledande rapporten kom dock först efter 14 år. Men vid MR-kommitténs session i mars 2012 i New York sk...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Krister Thelin

Domare och statssekreterare i justitiedepartementet 1991–1994.

Läs vidare