Före sin tid

Jag träffade Roger Scruton för första och sista gången i juni 2011. Han hade ett grundmurat dåligt rykte – i Sverige. Här hölls han som en hopplös reaktionär, en parodi på en världsfrånvänd engelsk knök. Inom vissa delar av vänstern var han närmast ett hatobjekt, eftersom han var öppet konservativ. Under alla omständigheter gick det inte att (fick man inte) ta honom på allvar.

I det intellektuellt och akademiskt mer vidsynta Storbritannien betraktades han däremot med respekt: en filosof och politisk tänkare med betydande inflytande. Det märks även nu i kommentarer och nekrologer efter hans död. Också de som ogillar delar av hans åsikter erkänner utan omsvep hans betydande roll i samhällsdebatten.

Tillbaka till juni 2011, närmare bestämt till Engelsbergsseminariet där Scruton medverkade och där jag intervjuade honom för Axess. Jag hade läst hans senaste bok Green Philosophy. How to Think Seriously About the Planet som förordar lokala lösningar, eller vad han kallar lokala lojaliteter. Det är dem som man förbryter sig mot genom skövlingen av Amazonas regnskogar och den katastrofala miljöförstörelsen i Kina. Fortsätt för all del att föra samtal på internationell nivå, men viktigare är det medborgerliga ansvaret, att ta i tu med de egna problemen på hemmaplan.

”Det betyder att man återupprättar tilltron till lokala och nationella sammanslutningar och identiteter; allt det som gör det möjligt för människor att göra genuina uppoffringar”:

En konservativ hållning med socialt kapital och sedvanerätt i centrum som Scruton tyckte att miljörörelsens aktivister borde anamma. Men: ”De säger ingenting om lagen eller de småskaliga institutioner som människor har använt sig av i det förflutna.”

Jag fick ett infall:

”Miljörörelsen drogs ju igång av hippier och alternativa, progressiva individer som verkligen tyckte att ’small is beautiful’. Det borde alltså inte vara främmande för dem.”

Scrutons svar har jag inte glömt.

”Nej, det borde det inte. Men de har inte varit villiga att lära sig. Det är en blandning av intellektuell slapphet och fördomsfullhet. Sedan har de alltid känt sig lockade av en outsider-attityd. De har alltid velat stå utanför det borgerliga samhället och kritisera det. Därför är de starkt miljöpositiva aspekterna i det borgerliga samhället främmande för dem.”

Mats Wiklund

Redaktör i Axess.

Mer från Mats Wiklund

Läs vidare