Hjälp lärarna att sätta betyg

Har vi betygsinflation i den svenska skolan? Svarsalternativen är många. Ja. Nej. Ja, i vissa ämnen. Ja, men bara i friskolor. Ja, men bara i den kommunala skolan. Forskare, lärare och myndigheter är inte riktigt ense, men på utbildningsdepartementet vet man hur det är.

I Svenska Dagbladet (17 augusti) konstaterade utbildningsminister Jan Björklund (FP) frankt: – Ja, vi har betygsinflation i den svenska skolan. Det har vi haft i 15 år och det är inte acceptabelt.

I nästa andetag meddelade sedan Björklund att Statens skolinspektion skulle få i uppdrag att rätta om, eller snarare dubbelrätta, tio procent av de nationella proven. Handlingskraft, utan tvekan, men också ett tecken på ett sviktande förtroende för den svenska lärarkåren från den lagstiftande maktens sida.

I Sverige har vi länge haft ett grundmurat förtroende ...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Anders Rönmark

Ansvarig för opinion och samhällskontakter för Bonnier News Local.

Läs vidare