Snart är det val igen

Utfästelsen är fullt begriplig. Han är nu återvald premiärminister i en delad nation. I England dominerar hans eget parti medan Skottland helt tagits över av Scottish National Party SNP som definitivt inte gett upp ambitionen om nationell självständighet. Men vad blir följden av att skotska ledamöter – nästan samtliga från SNP – röstar om frågor som rör England samtidigt som mer makt överförs till Skottland? Ett engelskt parlament, svarar åtskilliga konservativa ledamöter.

Ett konstitutionellt och politiskt minfält breder nu ut sig framför David Cameron. Men i det hårt centraliserade Förenade kungariket där makten i århundraden utgått från London är federala lösningar relativt oprövade. Dessutom är den konservativa majoriteteten i parlamentet inte av den omfattningen att Cameron kan styra med hela handen. Han tjänade sina politiska sporrar under John Majors tid i 10 Downing Street och såg på nära håll hur partiet lamslogs av inre motsättningar. Då liksom nu kunde dess övertag räknas i bara en handfull ledamöter och regeringens framtid tycktes ständigt avgöras i nervkittlande omröstningar.

Vad han säkerligen också erinrar sig med betydande obehag var hur den destruktiva debatten om EU och Europa då sög musten ur partiet. Under sin första mandatperiod lyckades Cameron desarmera frågan genom att utlova en folkomröstning om medlemskapet. Med valsegern hamnar Europa åter i centrum för den nationella politiken. Det blir en omröstning 2016 eller senast 2017.

1975 röstade britterna med stor majoritet för att stanna kvar i dåvarande EG. Men förutsättningarna såg helt annorlunda ut än idag. Labour och De konservativa var de enda partierna som räknades och ingen oroade sig för den nationella sammanhållningens framtid. Idag är partierna fler och respekten för politiker försvagad. Populistiska UKIP, vars hela existensberättigande bygger på motståndet mot EU, fick nästan fyra miljoner röster i valet i maj och blev största parti i Europarlamentsvalet förra året.

Om det blir ett nej i den kommande EU-omröstningen men Skottland röstar ja i den, kommer SNP med stor säkerhet att driva igenom en ny folkomröstning om nationell självständighet. Risken att en politisk delning övergår till en nationell splittring blir då överhängande.

David Cameron vann valet. Men hans vädjan om ”One Nation” visar att det ingalunda avvärjde den kris som legat under ytan. Det var istället därför inledningen på en ny valrörelse, där insatserna är de högsta möjliga.

Mats Wiklund

Redaktör i Axess.

Mer från Mats Wiklund

Läs vidare