Spionen lägger pussel

Boken Puzzles for spies är inte – tyvärr – en ny roman av John le Carré men här finns en beröringspunkt.

Utgivaren är nämligen den brittiska underrättelsetjänsten GCHQ som beskriver sitt uppdrag på följande vis:

”The Government Communications Headquarters (GCHQ) provides intelligence, protects information and informs relevant UK policy to keep society safe and successful in the internet age.”

Men, resonerar man, vi måste i nationens intresse alla dra vårt strå till stacken och GCHQ har därför gett ut ett par böcker som testar allmänhetens förmåga att tänka logiskt och abstrakt. Det rör sig alltså inte om sinistra manualer för hemliga agenter utan om småmysiga klurigheter av varierande svårighetsgrad.

Nu har den utåtriktade verksamheten tagit det fullt naturliga steget genom att också vända sig till en yngre läsekrets. I Puzzles för spies, meddelas det, testas språkkunskaper, ingenjörsanda, matematik och fallenhet för koder och cybersäkerhet. En ny generation ska låta sig ”inspireras”.

Ett litet smakprov på innehållet, en ”brainteaser” enligt Guardian, ges.
En fruktskål ska färgläggas – endast i fyra färger – så att päronet är grönt, apelsinen orange, äpplet rött och bananen gul och utan att färgerna går in i varandra. Det verkar lätt. Men
när man ser bilden på skålen inser man att detta är en uppgift som naturligtvis bara en 11-åring är kapabel att lösa.

Den inofficielle pusselmästaren ”Colin” upplyser att man inte behöver vara bäst i klassen för att jobba inom underrättelseverksamheten, men att gilla att lägga pussel är en fördel. Kraven på problemlösning är där desamma som också vi ställs inför, säger han och tillägger lugnande: ”It’s also really fun.”

Mats Wiklund

Redaktör i Axess.

Mer från Mats Wiklund

Läs vidare