Svenskt stöd till kulturarvet i Ukraina

Nationalmuseet för Ukrainas historia Foto: CC

Haagkonventionen för skydd av kulturegendom kom till 1954 just för att skydda kulturarv under krig.

Fedir Androshchuk är överdirektör för Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev och expert på vikingatiden i österled. Han har deltagit i utgrävningar i Birka och skrivit om vikingarna och Sverige. Arkeologen Charlotte Hedenstierna vid Uppsala universitet berättar hur hennes kollega Androshchuk blivit en direktkanal för svenska och den europeiska museivärlden med sina rapporter från Kiev. Varje morgon under krigets första vecka har han publicerat inlägg på Facebook om hur han och hans personal klarat natten. Museets samlingar har packats ner och förts i relativ säkerhet. Det är svårt i dagsläget att säga hur säkert.  

Museet ligger i Kievs gamla stadskärna, nära Sophiakatedralen, som är ett av Ukrainas sju Unesco-världsarv. I katedralen ligger bland andra Olof Skötkonungs dotter, Prinsessan Ingegerd (död 1050) begravd med sin man prins Jaroslav den vise, storfurste av Kievriket. Där finns även kalkmålningar som lär avbilda deras barn. Staden Kiev är enligt Nestorkrönikan ursprunget till det ryska. Nestorkrönikan, som delvis är legend och delvis historisk, berättar hur man på 1100-talet bjöd in tre skandinaver, bland dem Rurik, som etablerade sin dynasti i Kiev. Kulturarvet här är lika delar ukrainskt, nordiskt och ryskt.

Fedir Androshchuk har två önskemål. Fortsätt att sprida och berätta hur viktigt världsarv är för kulturen, vår gemensamma historia och demokratin. Och starta en insamling för återuppbyggnaden.

Svenska myndigheter och museer har för ovanlighetens skull reagerat snabbt. Riksantikvarieämbetet har tagit stark ställning för Ukraina och likaså startade Sveriges museer i går, den 2 mars, en insamling via Nordiska museet (en stiftelse) för att både skydda och förbereda för framtida restaurering av ukrainskt kulturarv.

– Behovet är stort och jag är glad över att vi snabbt kan få igång en insamling via Nordiska museet. Vi har en tät dialog med Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev för att stödja dem och vara en länk till omvärlden om vad som händer med kulturarvet i Ukraina, säger Joakim Malmström, riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet.

Se även seminariet Kulturarv under hot – Museernas roll i krig och konflikt.

Publicerad: 4 mars 2022

Louise Belfrage

Internationell rådgivare i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse.

Mer från Louise Belfrage

Läs vidare