Dags att bunkra upp!

Låt oss vara pragmatiska redan innan krisen kommer.

Det kan bli krig i Sverige. Men det får bara plats en person per skyddsrum. Detta enligt MSB:s skyddrumskarta. Det råder personalbrist och skyddsrummen behöver rustas upp. Men är inte bedömningen väl svepande?

Karlskrona kommun visar nämligen upp en annan bild. När Sveriges Radio P4 Blekinges Isaac Turner besöker Konstapeln i Karlskrona får han erfara att skyddsrummet är ”fit for fight” och ska kunna rymma 1600 personer snarare än en (SR 2/4).

När Turner sedan ringer upp Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, och frågar varför alla skyddsrum anses rymma enbart en person får han svaret att det inte finns personal som kan drifta dem. ”Skulle vi hamna i en skarp situation här och nu skulle man ju naturligtvis lösa situationen på ett pragmatiskt sätt”, säger han.

Men man ska ändå förhålla sig till MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) skyddsrumskarta, som alltså säger att endast en person per skyddsrum ryms. Är det inte mer pragmatiskt att göra som Karlskrona och rusta upp skyddsrummen innan krisen kommer?

Bohlin poängterar också vikten av att vi måste agera. Men efter att han ställts inför ett så lösningsorienterat exempel som Karlskrona kommun ekar hans avslutning tyvärr rätt tom.

Det är bra att Turner och P4 Blekinge trycker på och visar upp att Karlskrona kommun agerar här och nu för att skapa trygga lösningar för sina invånare. Sedan är det naturligtvis bra att MSB gör en samlad bedömning i form av en skyddsrumskarta, men för att citera just MSB:s generaldirektör ur senaste Tjugofyra7 så är ”skyddet av civilbefolkningen helt enkelt avgörande för vår samlade förmåga och uthållighet i höjd beredskap eller krig”. Då behöver vi fler lokala föredömen snarare än färre.

Trots att vi kallas fredsskadade (men kanske hellre förskonade) är vi i Sverige bland de bästa i världen på att bygga skyddsrum. Sedan mellankrigstiden har vi byggt 65 000 (Forskning & Framsteg 2021/1). MSB och ministern för civilt försvar bör göra verklighet av kommentaren att det är viktigt att agera – rusta upp och bunkra så att vi får rum i landets skyddsrum.

Katarina O'Nils Franke

Redaktionssekreterare i Axess.

Läs vidare