Magasin > Den populistiska utmaningen (Nummer 8, 2018)

Nummer

I det här numret

Den populistiska utmaningen

Den populistiska utmaningen

Innehåll

Alplandets juniorkansler

Bilden av den unge Sebastian Kurz är kluven. Enligt vissa en driven nytänkare, enligt andra en cynisk maktspelare. Men hur hamnade Österrike i lag med Visegrad? Mats Fält presenterar EU:s nuvarande ordförandeland och dess omstridde ledare.

Trolleriets återkomst

Enligt den tyske sociologen Max Weber kännetecknas moderniteten av Entzauberung – avförtrollning. Medan äldre tiders människor levde i en magisk värld genomsyrad av Gud, och dessutom bebodd av änglar, demoner och en hel del allmänt oknytt, var de moderna förvisade till en existens präglad av lagbundenhet och byråkratisering. En värld som var mekanisk istället för mystisk; mer maskin än organism.

Imperiet slår tillbaka

Man blir ganska imponerad när man besöker museet Topographie des Terrors i Berlin och ser hur hela skolklasser lotsas runt där. Energiska lärare informerar barnen om något som är föga barnvänligt: de illdåd deras förfäder gjorde sig skyldiga till för bara ett par generationer sedan. Tyskarna försöker verkligen göra upp med sitt förflutna. Men hur är det med engelsmännen?

En elit blir till

Efter andra världskrigets slut var Frankrike i behov av en förnyad ämbetsmannakår som var obefläckad av åren med Pétain och samarbetsregimen i Vichy. Det behövdes en ny elit som kunde ta sig an förvaltningens högsta positioner och leda landet. För att utbilda denna elit beslutade general Charles de Gaulle den 9 oktober 1945 att inrätta L’École National d’Administration (ENA).

Shakespeare vår samtida

Förra året satte det New York-baserade amerikanska teaterkompaniet The Public Theatre upp Shakespeares pjäs Julius Caesar. När Gregg Henry, som spelade Caesar, gjorde entré i kostym med lång röd slips och blond Wall Street-frisyr gick ett sus genom publiken.

Krisens hemliga historia

Den 20 september 2008 är inte ett datum som har ristats in i det kollektiva historiska minnet. Den lördagsmorgonen talade USA:s finansminister om för kongressen att om de inte gjorde något snabbt riskerade världsekonomin att kollapsa ”inom 24 timmar”. Chefen för centralbanken Federal Reserve, Ben Bernanke, varnade i sin tur kongressledarna i ett privat samtal att om de inte godkände långtgående åtgärder ”kommer vi inte att ha någon ekonomi på måndag”.

Skyddad verkstad

Helt nyligen uppmärksammade stiftelsen Academic Rights Watch på sin hemsida att en professor i neurofysiologi hade uppmanats att göra avbön för vissa av sina formuleringar under en föreläsning om ”arv och miljö” vid Lunds universitet.

Geni, charlatan och obegriplig

Hur ska jag kunna skilja dansören från dansen? Den frågan ställer W B Yeats i en av sina mest kända dikter. Inget tyder på att Charles de Gaulle skulle ha varit en framstående dansör, men ändå ställs Julian Jackson inför en liknande fråga i sin mästerliga biografi om generalen: Hur ska man kunna skilja mannen från myten?

En hjältes testamente

Hans begravning i Washingtons imposanta katedral lördagen den 1 september följdes av miljoner välden runt via allehanda laptoppar, paddor och CNN. Den tog sin tid, nästan tre timmar, för talarlistan var lång, från dotter Meghan med tårarna strömmade längs kinderna till presidenterna Bush den yngre och Obama, samt en rad senatorskolleger och gamla vänner, som John McCain hade många av. Allt inramat av de fagraste amerikanska tongångar.

Korrekt språkbruk

Få uttryck i vår tid är så omstridda som politisk korrekthet. Som kusintermen identitetspolitik har det blivit en giftstämpel att kleta på meningsmotståndare som inbillad genväg till debattseger istället för arbetskrävande argumentation.

Samfundet de nio

En ovanligt saklig och sansad tweet från Donald Trump, avsänd mitt under höstens stora tragedi där hans kandidat till Högsta domstolen, Brett Kavanaugh, spelar huvudrollen, löd såsom följer: