Magasin > Den populistiska utmaningen (Nummer 8, 2018)

Nummer

I det här numret

Den populistiska utmaningen

Den populistiska utmaningen

Innehåll

Mer EU på Grönland

I det senaste numret av Axess (nr 7/2018) skriver Elisabeth Braw en mycket läsvärd analys av Grönlands situation i det storpolitiska spelet mellan Kina, USA och Ryssland.

En annan plats med andra lagar

Mellanöstern står inte att känna igen. Alla vedertagna begrepp har ställts på huvudet sedan 2011.

Skåne ligger före

Sveriges politiska centrum förskjuts alltmer högerut och mot Skåne där Sverigedemokraterna och Moderaterna börjat samarbeta. Det kan på sikt öppna för en nationell relation mellan borgerliga politiker och Sverigedemokraterna.

Rätt merit men fel kön

Kvinnor gavs tillträde till högre studier år 1873. Men först dryga sjuttio år senare fick de fullständig rätt till högre tjänster i staten. I den politiska debatten användes kvinnans särskilda egenskaper som argument av både reformförespråkare och motståndare.

Men vad är freden värd?

Det är inte alls konstigt att Sydkoreas president Moon Jae-in är beredd att offra mycket, både i politiskt kapital och ekonomiska resurser, för fred med Nordkorea.

Ett folk av nejsägare

Vad utmärker en britt? Efter fem år i London på Financial Times och nu på väg tillbaka till USA hade amerikanen Robert Armstrong slutligen läget klart för sig: ”The British are a pain in the ass. Or arse, if you will.”

Professorn som försvann

Professorernas oberoende inskränks genom systematisk politisk styrning. Den frie forskaren har förvandlats till en underställd tjänsteman.

Sjungande skönhet

Utanför Stadsbiblioteket i Göteborg står Karin Boye staty, men det är framförallt genom sina ord hon finns kvar i vår tillvaro. Ett bevis på det är Lindelöws nyutgåva av hennes tredje roman Kris (publicerad första gången 1934).

Nästa: Krönika