Magasin > Dygder för vår tid (Nummer 9, 2020)

Nummer

I det här numret

Dygder för vår tid

Dygder för vår tid

Innehåll

Få proportion på tillvaron

Brist på balans och oförmåga att skilja på sak och person är en plåga. Mygg bör inte skjutas med kanoner. Storsinthet är en dygd att sträva efter.

Dygdemönster

Vår kultur förbiser behovet av att balansera det individuella. Individens frihet och rättigheter måste vägas mot plikter, ansvar och dygder.

Med mitt mått mätt

Människor låter sig styras av siffror och mått. Men den som inte litar på sig själv riskerar sin integritet.

Så enkelt är det inte

Nyfikenhet gör oss till fungerande samhällsvarelser. Den får oss att orka ompröva för att förstå vad som inte fungerar och vad som istället borde göras.

Inlevelse, skepsis och klarsyn

På dygdepaletten finns åtskilligt att hålla sig till. Men ordet dygd hör numera inte till vardagsvokabulären. Bäst är kanske att börja i mindre skala.

Utan heder ingen dygd

Vad är mod och heder? Till sist är det ofrånkomligt att lita på vårt eget omdöme inom etiken.

Besinna dig

I antikens Grekland ansågs självbehärskning vara den dygd som låter människan leva ett fritt liv. Den principen har vårt samhälle skäl att återupptäcka.

Tag ansvar och värna orden

Ord får inte vara floskler utan måste betyda något. Idag urholkas de hela tiden. Vi måste återge språket dess faktiska innebörd.

Vi måste tro på andens styrka

Det som hindrar oss ifrån att stå upp för rättvisa, förnuft och medmänsklighet när vi borde är oftast brist på kurage. Karaktären måste danas och förändring kräver mod.

Vår tid kräver vishet

Utan vishet kan vi inte se igenom våra egna brister. Att väga argument för och emot och stå för en obekväm uppfattning är en form av mod.

Var lagom och bråka inte

Det är förmodligen bara vi svenskar som kan vara återhållsamma på ett måttfullt sätt. Hade Platon varit svensk hade han sagt att det gällde att vara lagom.

Förebilder i farans stund

Moraliskt mod är en relativ fråga och svår att enas om. Det fysiska modet, att riskera liv och lem för en annan, är en entydig och konkret handling.

Nästa: Kultur