Magasin > Efter Merkel (Nummer 6, 2021)

Nummer

I det här numret

Efter Merkel

Efter Merkel

Innehåll

Folket som gjorde rätt

I en liten fransk by räddades tusentals judiska barn undan Förintelsen. Över 75 år senare fick Le Chambon-sur-Lignon ett oväntat och storslaget tack, skriver Staffan Heimerson.

Katolikvänstern gör sig hörd

Kyrkan och dess allians med den högerpopulistiska regeringen kritiseras även av troende polacker. En liberal katolsk falang mobiliserar, skriver Ulrika Carlsson.

Hur ska psalmerna gå?

Svenska kyrkans psalmer har format generationers svenskars tänkande. Men idag är bara ett fåtal engagerade inför tanken på en ny psalmbok. Annat var det förr, skriver Susanne Wigorts Yngvesson.

Det norska tillståndet

För drygt 30 år sedan satte fastighetsmagnaten Seymour Durst upp en ”skuldklocka” på Sjätte avenyn i New York, inte långt från Times Square. Med hjälp av ett rullande räkneverk illustrerade denna National Debt Clock hur USA:s statsskuld sköt i höjden och hur mycket den motsvarade per familj.

Ovälkommen granskning

Kritisk analys av aktivism inom biblioteksväsendet bemöts med smädelser snarare än argument.

Alle man på däck!

Det svenska fartyget M/S Limas grundstötning vid Chiles sydvästra kust för 100 år sedan ut­vecklades till en eko­nomisk och juridisk samman­drabb­ning. De diplo­matiska och politiska förvecklingarna pågick i flera år.

Den allmänna meningens offer

Institutionens heder är viktigare än vad en utpekad person har gjort eller inte gjort. För att försvara hedern kan man offra vem som helst.

Nästa: Krönika