Magasin > Framtidstro (Nummer 2, 2020)

Nummer

I det här numret

Framtidstro

Framtidstro

Innehåll

Utmanare i rutten bransch

Marlon Brando blev snabbt en gigant i drömfabriken, och dess främste manlige sexsymbol. Men han vägrade följa några regler för hur en filmstjärna bör uppföra sig. Anders Mathlein guidar bland äldre och nyare biografier.

Propaganda och tystnad

Hur har Katalonien i nordöstra Spanien gått från att ses som en välmående region till att associeras med konflikt och politiska problem? Och hur har regionalnationalismen, som i slutet av 1800-talet var något som associerades med enstaka udda personer och med en reaktionär politisk inställning, kunna få sådan utbredning och även slå an hos vänsterradikala ungdomar?

Den öppna vägens zen

Sämre ciceron kan man tänka sig. Paul Theroux har ägnat större delen av sitt liv åt resande och iakttagande. Fler än jag minns säkert de frustande skratten under läsningen av odyssén The Great Railway Bazaar, som blev en sådan klassiker att Theroux gjorde om resan drygt 30 år senare.

Tillväxtens trend

Vi människor är besatta av att mäta tillväxt. Vi vill se hur våra pengar växer på bankkontot och vi förfasar oss över hur bensinpriset ständigt verkar stiga. Vi vill ha större tv-skärmar och snabbare datorer och på väggen i barnens rum hänger en mätsticka där jag med jämna mellanrum markerar hur många centimeter de har vuxit sedan förra mätningen.

Skenbar slump

Efter att i tät följd ha förlorat två barn i så kallad plötslig spädbarnsdöd ställs en kvinna inför rätta, anklagad för mord. Den statistiska risken, menar åklagaren, för ett sådant dödsfall är i sig minimal; och för att det av ren tillfällighet skulle inträffa två gånger i samma familj är sannolikheten inte större än en på 73 miljoner.

Den molekylära gensaxen

Vad virus har kunnat göra i miljontals år lärde sig människan göra 2012. Då blev det möjligt att klippa och klistra i den egna artens, liksom andra arters, arvsmassa med en sådan precision att en enda specifik gen kan elimineras eller bytas ut.

Krig och/eller fred

Följande fråga – som också är titeln på en sovjetisk antikrigssång från tidigt 1960-tal, skriven av poeten Jevgenij Jevtusjenko – fick västvärlden onekligen anledning att ställa sig i februari/mars 2014, när ryska styrkor intog och annekterade ukrainska Krim: ”Vill ryssarna ha krig?”

Det bittra slutet

Margaret Thatcher var premiärminister i drygt ett decennium. Charles Moore har lagt dubbla den tiden på att fullborda hennes auktoriserade biografi. Tjugotvå år. Han fick frågan 1997, skrev på sitt kontrakt 1998 och publicerade hösten 2019 den avslutande tredje och mest omfångsrika delen av detta mäktiga arbete.

Aktiv amnesi

Det är inte många västländer som dras med ett nationellt trauma av samma djup som USA:s Vietnamkrig. Det går dock att argumentera för att Frankrikes förhållande till Algerietkriget mellan 1954 och 1962, som ofta beskrivs som ”Frankrikes Vietnam”, platsar på samma lista.

Gud talar till eliten

Historikern Alexander Zevin försöker i Liberalism at Large. The World According to the Economist gå till botten med liberalismen som ideologi genom att studera den brittiska tidskriften The Economist.

Galenskap inifrån

Världens kanske äldsta, juridiska definition av galenskap härrör från det medeltida England, och kallas ibland för The Wild Beast Test. En domare vid kung Edvard II:s hov stipulerade att en person bör betraktas som galen om hennes mentala förmågor inte överstiger dem hos ”ett spädbarn eller vilddjur”.