Magasin > I de tänkande maskinernas tid (Nummer 3, 2014)

Nummer

I det här numret

I de tänkande maskinernas tid

I de tänkande maskinernas tid

Innehåll

Den italienska modellen

Från och med i år är inte Fiat längre italienskt. Men bilen är fortfarande en symbol för Italien och det italienska sättet att leva.

Den historiska revolutionen

De ukrainska folkresningarna har bidragit till ökad realism om demokratins möjligheter och begränsningar. Människor inser att de måste sätta sin lit till politiska lösningar.

Reformtakten har avstannat

Estland uppmärksammas för sin åtstramningspolitik, politiska stabilitet och goda tillväxt. Men i Tallinn växer kritiken mot en reformtrött regering.

Vi måste prata om Mali

Mali är centrum för terrorism och militant islamism som hotar att destabilisera regionen. De svenska FN-soldater som väntas dit senare i år betraktas som fiender av islamisterna, vilket också kommer att innebära en ökad hotbild generellt.

Trolöshetens ironier

I en tid där många tappat tro och övertygelse tyr vi oss till våra ikoner. Därför får reklamfilmerna med Zlatan och Bob Dylan ett sådant genomslag.

Alla vill ha mig – med ensamrätt

De borgerliga partierna har spelat ut sin roll som organ för det demokratiska samtalet. De borde inrikta sig på gemensamt samarbete.

Nästa: Krönika