Magasin > När staden har segrat (Nummer 4, 2010)

Nummer

I det här numret

När staden har segrat

När staden har segrat

Innehåll

Stad och land hand i hand

Livet i staden och på landet flyter ihop. Centrum och periferi handlar om vår subjektiva upplevelse. Vi blir regionaliserade, individualiserade och globaliserade i en urbaniserad miljö.

Två politiker – två världar

När den politiska scenen dominerades av Thorbjörn Fälldin och Olof Palme stod de stora samhällsfrågorna ständigt i centrum. Som partiledare representerade de helt skilda perspektiv på medborgarskap, personligt ansvar och statens uppgift.

Pånyttfödelsens land

Spanskspråkiga latinos är numera USA:s största minoritetsgrupp. I det amerikanska immigrantsamhället lever fortfarande kulturell heterogenitet i fruktbar symbios med nationell identitet och samhörighet.

Förnedringens stad

Vilhelm Mobergs och Maria Sandels föreställningar om staden är höggradigt aktuella. Mönstret går igen om kvinnors och mäns relation till urbaniseringen.

Nästa: Intervju