Magasin > Läsa för livet (Nummer 2, 2022)

Nummer

I det här numret

Läsa för livet

Läsa för livet

Innehåll

Övergivenhetens villkor

Anders Paulruds romaner har i allmänhet en självbiografisk bakgrund. Hans miljö är Karlskrona och Saltö.

Centraleuropas återkomst

Philip Roths resor till Prag ledde till ett ökat intresse för östeuropeisk litteratur i väst, menar Jakob Sjövall.

Översättningarna har blivit bättre

Det var glädjande att Nils Håkansons bok om översättningens historia fick Augustpriset. Men det är synd att han förbigår tolkningar av poesi, menar Alfred Sjödin.

Symfonier som vapen

En ny bok skildrar hur Nazityskland använde sig av den klassiska musiken, skriver Camilla Lundberg.

”Jag lever på luft och kärlek”

Under våren utkommer ett urval av Else Lasker-Schülers dikter på svenska. Poeten har behållit sin aktualitet, menar Marie Tonkin.

Utanför åsiktskorridoren

Tage Lindbom, en av efterkrigstidens få svenska konservativa intellektuella, skildras i en ny biografi, skriver Martin Wettmark.

Nästa: Recension