Magasin > Sämst i klassen (Nummer 5, 2008)

Nummer

I det här numret

Sämst i klassen

Sämst i klassen

Innehåll

Straffet bör upprätta offret

Straffet bör upprätta offret

Det svenska rättsystemet utgår från gärningsmannen. Offret och brottet är av underordnad betydelse. Domen mot den så kallade Rödebymannen väcker frågor om rättvisa.

Försvagat fack är bra för Sverige

LO:s inflytande har minskat efter förändringarna i a-kassan och Laval-domen i EG-domstolen. Det är positivt för utvecklingen på arbetsmarknaden.

Frankrike tvivlar på EU

Frankrike tvivlar på EU

Frankrike tar över ordförandeskapet i EU den 1 juli. Uppgifterna är tunga och komplicerade. Men är Nicolas Sarkozy beredd att sätta Europas intresse före Frankrikes?

Moderata palestinier utmanar Hamas

Arne Lapidius rapporterar om den palestinske professorn Mohammed Dajani som har grundat rörelsen Wasatia, där man med stöd i Koranen predikar måttfullhet.

Arrogant biblioteksdebatt

Ingvar von Malmborg, ledamot i Stockholms Skönhetsråd, anser att opinionen mot det nya Stadsbiblioteket i Stockholm präglas av en stel, konfrontationsbenägen kulturkonservatism.

Nästa: Essä