Magasin > Se människan! (Nummer 2, 2012)

Nummer

I det här numret

Se människan!

Se människan!

Innehåll

Sven Delblanc och frihetens katastrofer

Den en gång så hyllade Sven Delblanc tycks idag vara glömd av såväl kritiker som läsare. Kanske beror marginaliseringen på att han under sin livstid skaffade sig mäktiga fiender.

Terapikulturens ensamma hjältar

Sårbarhet har blivit ett sätt att marknadsföra sig själv. Den som erkänner sina fel och brister vinner ett slags immunitet. Men känslor av annan karaktär än privata anses ofta farliga och destruktiva.

Att synas men inte vara

Den handbok med råd till unga författare som Remy de Gourmont skrev 1896 förblir aktuell som satir över hur man når litterär framgång genom att vara smidig och synas

Nu är det kris igen

Lars Melin funderar över hur den ekonomiska krisen devalverar det svenska språket.

Musikindustri på repeat

Medan popmusiken har blivit alltmer konservativ och fixerad vid sin historia, utmärks den nutida svenska visan av en tilltagande traditionslöshet.

Abstrakta parningsriter

Bruce Charlton, professor i medicin och författare, skrev (inspirerad av evolutionspsykologen Satoshi Kanazawa) 2009 en artikel i Medical Hypotheses: "Clever Sillies. Why High IQ People Tend to Be Deficient in Common Sense" (tillgänglig på nätet). Där lanserar han flera intressanta tankar kring det moderna fenomenet att intelligenta människor förfäktar åsikter som strider mot det sunda förnuftet, definierat som de (genom det naturliga urvalet frambringade) instinktiva och rationella sätten att bedöma, analysera och handskas med vardagliga situationer som rör det sociala samspelet mellan människor.

Nästa: Recension