Magasin > Se människan! (Nummer 2, 2012)

Nummer

I det här numret

Se människan!

Se människan!

Innehåll

Nationalismens dilemman

Nationalistiska idéer både kan och bör kritiseras, men det förutsätter att vi börjar med att erkänna hur präglade vi alla är av dem.

Därför blev kön en konstruktion

Det är ett stort framsteg att kvinnor tillåts verka inom områden där de tidigare var utestängda. Men utgår man från att alla könsskillnader är konstruktioner, gör man kvinnorna en björntjänst.

Hemvändarnas munkavle

Den svenska självbilden är den av ett föregångsland: öppet för innovationer, ny teknik och exotiska maträtter. Samtidigt vittnar både hemvändande exilsvenskar och invandrare om en stark konsensuskultur, där avvikare har svårt att få plats.

Darwin ständigt missförstådd

Charles Darwins teori har alltid varit kontroversiell. Till en början kom motståndet mot honom från konservativa krafter. Numera är det ofta vänstern som framställer biologin som ett hot.

Slöjförbud förvisar kvinnor till hemmet

Populistiskt gestikulerande kring huvudbonader, gatuböner eller halalkött kan inte ersätta seriösa strategier för sociopolitisk integration. Mycket tyder på att till exempel slöjförbud försvårar integration.

Tillitens evolution

Länder där medborgarna litar på varandra har stora fördelar, inte minst i ekonomiskt hänseende. Frågan är om tilliten har kulturella eller biologiska orsaker.

Öka kunskapen om skillnader!

Inställningen att alla ska behandlas lika är god, men leder ofta fel. I Sverige döljs att kulturer ibland är mycket olika bakom önsketänkande om homogenitet. Sanningen är att olika kulturer behöver olika behandling.

Mot en allt fredligare värld

Under de senaste årtiondena har våldet minskat dramatiskt i världen. Den viktigaste förklaringen är att människan har blivit förnuftigare och mindre fördomsfull.

Nästa: Intervju