Magasin > Tankesmedjorna tar över (Nummer 2, 2008)

Nummer

I det här numret

Tankesmedjorna tar över

Tankesmedjorna tar över

Innehåll

”Vi börjar bli fullvuxna”

Timbro är inriktad på aktiv opinionsbildning. Det finns ett tydligt projekttänkande inom organisationen. Samtidigt påpekar vd:n Maria Rankka gärna att man ibland måste våga pröva sig fram och lansera idéer som inte alltid faller väl ut.

Politiken söker sig nya vägar

Politiken söker sig nya vägar

De dominerande tankesmedjorna till höger och vänster, Timbro och Arena, uppfattar sig som självständiga aktörer. Men deras dagordning bygger på frågor som näringslivet och fackföreningsrörelsen vill driva. Tankesmedjorna låter föra andras talan.

När politikerna inte räcker till

Politikerna och partierna förmår inte tänka nytt och fritt. I stället driver tankesmedjorna på idéutvecklingen och lägger fram spännande förslag och rapporter. Men det gäller att se upp med balansen: står man för nära makten riskerar man att bli en del av den. Har man alltför stark integritet får man inte uppmärksamhet.

Medborgarrätt är pengar

Politik = intressegrupper = lobbyister = pengar. I Washington är lobbyismen en miljardindustri - räknat i dollar. Den underminerar demokratin, säger vissa. Andra talar om yttrandefrihet och rätt att påverka.

”Borgerlig dominans stör”

Per Wirtén är en av Arenagruppens grundare. Han menar att Arenagruppens utveckling genomgående har präglats av spontan ordning, och att den egna organisationsstrukturen som ett sätt att sprida riskerna eftersom förutsättningarna för att överleva som tankesmedja i Sverige är inte helt oproblematiska.

Finansiärer vill styra forskningen

Tankesmedjorna expanderar och får allt större budgetar, men lobbyism och särintressen väger alltid tyngre. Det säger Andrew Rich, professor i statsvetenskap vid City College of New York och expert på tankesmedjor.

Nästa: Intervju