Magasin > Världen efter historiens slut (Nummer 2, 2017)

Nummer

I det här numret

Världen efter historiens slut

Världen efter historiens slut

Innehåll

Suget efter det nya

Kanske finns det en komplexitetsgräns för samhällen. Att Sverigedemokraterna saknat inflytande blir en tillgång för partiet.

Fältet ligger fritt

Vägen mot bättre tider är inte så krånglig. Politikerna behöver förstå de civila samhällsbärarna.

Väst åter fjättrat

Väst utmanas ekonomiskt av Asien och politiskt av en anti-liberal populism. Inför denna utveckling hukar vi oss.

Vilken roll ska staten spela?

Hur ska en samhällsgemenskap upprättas när motsättningarna mellan minoriteter och majoriteter ökar? Liberaler behöver stå upp mot både reaktionär konservatism och radikal nationalism.

Allas och ingens fel

Dagens stora samhällsproblem är resultatet av en politik som både vänster och höger bär ansvar för. Det förklarar att Sverigedemokraternas saknade inflytande blir en tillgång för partiet.

I brytningstiden

En period av instabilitet mellan USA och Kina ligger framför oss. Europas uppgift är att försvara internationell rätt och de institutioner som gett oss fred.

När Kina tar över

Globalisering och frihandel utmanas av populistisk retorik och protektionism. Europa får ställa in sig på att Kina blir motorn i världshandeln.

Ett förvirrat Europa

Behoven av Europasamarbete har ändrats. Kan man inte ställa om utifrån de nya förutsättningarna är det bara en tidsfråga innan fler länder lämnar EU.

Det tar tio år

Storbritannien lär klara sig bra utanför EU. Det kan bli värre för dem som blir kvar.

En informationsfråga

Vitala nationella värden hotas om vi inte klarar av att säkra vår information mot manipulationer och angrepp.

Historien återkom

Inför rysk aggression ökar Europa åter sina försvarsbudgetar. Det ger utrymme för politiskt nytänkande.

Desarmera med demokrati

Förorter som plågas av extremism, segregation och kriminalitet har övergivits av myndigheter och politiker. Fler demokratifrämjande åtgärder och större polisiär närvaro kan vända utvecklingen.

Nästa: Kultur