Åsa Karlsson

Fil dr i historia och huvudredaktör för Svenskt biografiskt lexikon.

Av Åsa Karlsson