Magasin > Den goda karaktärens kultur (Nummer 8, 2014)

Nummer

I det här numret

Den goda karaktärens kultur

Den goda karaktärens kultur

Innehåll

Tänk på karaktären

Att utveckla karaktär är förmodligen den viktigaste uppgiften för ett civiliserat samhälle och alla dess individer. Även politiken kan lämna viktiga bidrag.

På väg mot en karaktärskris?

Den sociala tilliten i Sverige är fortfarande hög. Men har balansen mellan frihet och skötsamhet slagit över i för mycket frihet?

Karaktärsbygge på lösan grund

Att diskutera karaktär utan att gå in på moralfrågor är säkert ett klokt val för den som vill argumentera för sociala reformer. Men det blir oundvikligen rumphugget.

Moderna dygder

Inom skolan är karaktärsdaning okänt. Istället används det svårbegripliga begreppet "värdegrund".

Disharmonisk hegemoni

Både vänstern och den liberala högern beskriver karaktär som en individualistisk egenskap. Det är fel. Den frodas i sociala gemenskaper med gemensamma ideal.

En sund själ i en sund kropp?

Den platta magen blir beviset för ens moraliska resning och att man hör till de utvalda.

Nästa: Kultur