Magasin > Främlingskap och tolerans (Nummer 5, 2013)

Nummer

I det här numret

Främlingskap och tolerans

Främlingskap och tolerans

Innehåll

Historien lever

Bosnienkriget engagerade flera av Europas mest inflytelserika intellektuella. Men deras mod och insikter får inte glömmas och leda till att historien åter förvanskas.

Europas misslyckande

Europa vägrade att ingripa under förstörelsen av Bosnien-Hercegovina. Bara genom att reformera sig själv kan EU ge Bosnien en andra chans.

Myten om Dayton

Berättelsen om Daytonavtalet är ovederhäftig och vilseledande. Snarare än en triumf för amerikansk diplomati är avtalet ett skolexempel på varför man inte bör vara bästa vän med USA.

Det öppna Sverige

I den politiska debatten hävdas som ett faktum att Sverige genomsyras av rasism och strukturell diskriminering. I själva verket är vi öppna och välkomnande mot invandrare.

Sådan är islamofobin

Muslimer och islam får stor negativ uppmärksamhet i den allmänna debatten. Trots det är fördomarna mot muslimer inte märkbart starkare än för andra grupper.

En attitydfråga

Främlingsfientlighetens orsaker är flera och samverkar. Vilka attityder man har till invandrare påverkar ens agerande och ideologi, men inte hela tiden och inte alltid på sätt som är lätta att förutsäga.

Europa tycker olika

Jämfört med andra europeiska länder har Sverige låg främlingsfientlighet och är positivt till invandring.

Nästa: Intervju