Magasin > Från idyll till idéer (Nummer 1, 2014)

Nummer

I det här numret

Från idyll till idéer

Från idyll till idéer

Innehåll

Författaren som förkunnade ”författarens död”

Roland Barthes är svår att genrebestämma. Kanske bör man helt enkelt se honom som en av Frankrikes främsta författare under efterkrigstiden. Detta trots att han förkunnade "författarens död".

Den existentialistiske tennisspelaren

Tre av Lars Gustafssons romaner - Tennisspelarna, En biodlares död och En kakelsättares eftermiddag - har kommit i nyutgåva. De visar tydligt existentialismens betydelse för Gustafsson.

Den folklige professorn

Nyligen avled Jan Ling. Han var den enda svenska musikforskaren som gav genklang i kulturen.

Dvd-skivans svanesång

Dvd-skivan förändrade vårt sätt att se på film. Nu är den på väg att försvinna.

Vem vill vara german?

Ordet "german" har missbrukats av rasister. Ändå finns det skäl att intressera sig för germanerna, som spelade en väsentlig roll i Europas kulturhistoria.

Riddaren i våra drömmar

Av alla möjliga drömmar om rättvisa finns en som griper oss särskilt starkt därför att den är så konkret och personlig: drömmen om den starke riddaren, som för en ädel kamp för en rättvis sak och som ensam eller tillsammans med några få sammansvurna besegrar ondskefulla och till synes övermäktiga krafter.

Låt bildningsintresset styra

På försommaren 1974 avslutade jag min militärtjänstgöring. Jag tillhörde ett förband som var fiendestyrka på ett par olika regementens slutövningar.

Hellre beläst än påläst

För drygt 20 år sedan läste jag litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. När vi började kursen hade nästan ingen mer än jag läst Brott och straff.

Nästa: Recension