Magasin > Säkerheten framförallt? (Nummer 7, 2020)

Nummer

I det här numret

Säkerheten framförallt?

Säkerheten framförallt?

Innehåll

Förnekelsen fortsätter

Med stor behållning läser jag artiklarna om Europavägar i förra numret av Axess. Sverige behöver en politik för hur vi vill att EU ska utvecklas framöver, skriver Fredrik Erixon – och det är bara att hålla med.

Belöna den goda makten

Makt likställs ofta med tvång och förtryck. Men den goda makten bidrar till frihet och ett gott samhälle.

Tronpretendenter

Europas mest framgångsrika politiker lämnar snart sin post. Kampen om att bli nästa förbundskansler är redan igång.

Alea iacta est

Utländska akademiker skulle hjälpa ryska universitet att få högre internationell status. Det blev en kulturkrock.

Världsförbättrare

Allt fler företag tar politisk ställning i sin marknadsföring. Men ideologisk aktivism riskerar att bli kontraproduktiv.

Dagmar Frimans reformer

En viktig förklaring till skolans sjunkande resultat är det pedagogiska etablissemangets starka inflytande över de högre lärosätena, lärarutbildningarna och de statliga myndigheterna.

De grå zonernas hot

”Den osäkerhet som kan uppstå i gränslandet mellan fred och krig kallas ofta för gråzonsproblematik. En angripare kan medvetet skapa denna problematik genom att agera så nära gränsen för upptäckt som möjligt för att därmed överraska och vilseleda försvararen och undvika beredskapshöjning och andra motåtgärder.”

Kulturmiljöer utplånas

Kulturhistoriskt viktiga dammar hotas av utrivning. Kritik och frågor möts med dimridåer.

Nästa: Krönika