Magasin > Sexuella revolutioner (Nummer 7, 2012)

Nummer

I det här numret

Sexuella revolutioner

Sexuella revolutioner

Innehåll

Bara Iran kan rädda regimen

Inbördeskriget i Syrien tvingar regionala och globala aktörer att ompröva sina strategier. Att islamisterna i Teheran backar upp det sekulära styret i Damaskus är ett tecken i tiden.

Farc-gerillans svenska rötter

Under många år stöddes den colombianska Farc-gerillan av Sverige. Idag är den terroristklassad men backas upp av svenska nätverk på vänsterkanten.

Utan gåvor överlever inte kulturinstitutioner

Johan Tralau skrev på kultursidan i Upsala Nya Tidning en debattartikel om hur universitetsbiblioteket Carolina Rediviva har sålt en boksamling som hade donerats till biblioteket. Samlingen bestod av böcker med personliga dedikationer till publicisten Arvid Fredborg. När överbibliotekarie Ulf Göranson svarade bad tidningen Tralau att skriva ett genmäle, men refuserade sedan detta. Därför publiceras Tralaus replik i Axess.

När glastaket sprängs

När fler kvinnor än män är högutbildade och höginkomsttagare får det konsekvenser för demografi och familjeförhållanden.

Försvaret har blivit billigare

Genom att värnplikten försvunnit har de samhällsekonomiska kostnaderna för försvaret minskat dramatiskt. Men det verkar varken ÖB eller regeringen förstå.

Afrika skakas av religiösa konflikter

Spänningarna mellan kristna och muslimer ökar i Afrika. På allt fler ställen leder polariseringen mellan de två religionerna till våld och terror.

Skotsk nationalism på villovägar

Louisianamuseet har en fantastisk utställning som, genom att undersöka den bästa moderna nordiska arkitekturen, förklarar vad de skandinaviska länderna har gemensamt. Den visar övertygande att ett gemensamt engagemang i välfärdsstaten förenar de bästa och mest uppfinningsrika nordiska arkitekterna.

Nästa: Krönika