Magasin > Växtvärk i den högre utbildningen (Nummer 2, 2015)

Nummer

I det här numret

Växtvärk i den högre utbildningen

Växtvärk i den högre utbildningen

Innehåll

Chavismens frestelser

Mauricio Rojas har varit i Caracas för att fira tjugofemårsminnet av Murens fall och skriver i Axess nr 1/2015 om hur chavismen är på nedgång i ett Venezuela efter åratal av misshushållning och ett snabbt fallande oljepris. För Venezuelas del är festen än en gång slut. Risken för en militärkupp är uppenbar. Peter Landelius skriver om "Chavismens frestelser".

Sprid inte deras myter

En pressad rysk regim försöker dölja sina misstag genom att skylla på en ondskefull omvärld. Historieförfalskningen måste genomskådas.

Där tillit fattas

Albanien ser EU som vägen ur fattigdom och korruption. Men först måste människor börja våga känna förtroende för varandra.

Tillåts Taiwan att blomstra?

Taiwans befolkning ser med ökad misstro på Kinas ökade inflytande. Kraven på självständighet och odlandet av en egen nationell identitet utmanar Peking.

Allt är till salu

Utan en muta blir ingenting gjort i Tanzania. Och mest tjänar det politiska systemet på korruptionen.

I korthet

Kalla kriget är över, men muskelminnet är kvar av ett kroppsspråk som kanske kan hålla oss utanför konflikter som rasar bortom våra gränser... men knappast från vad vi riskerar att möta hemmavid.

Poltava? Lützen?

George Costanza säger i ett avsnitt av Seinfeld att han önskar att han vore intresserad av amerikanska inbördeskriget.

Det försvar som vi behöver

I ett läge när tillståndet i omvärlden inger ökad oro saknar Sverige ett trovärdigt försvar. Men det går att göra något åt bristerna, skriver Johan Wiktorin.

Nästa: Krönika