Magasin > Bildstormare (Nummer 2, 2023)

Nummer

I det här numret

Bildstormare

Bildstormare

Innehåll

När vi två blir en

T S Eliots långdikt The Waste Land fyllde nyss 100, vilket har föranlett höghaltiga skriverier. Vännen och impressarion Ezra Pounds betydelse klargörs noga. Likt en mogen poet stal Eliot vad han behövde, inte minst från Pound. Peter Luthersson skiljer viktigt från strunt.

Resultatorientering

En vårdag år 2013 fattade psykiatern och forskaren Thomas Insel, dåvarande chef för amerikanska National Institute of Mental Health (NIMH), ett mycket impopulärt beslut. På myndighetens blogg kungjorde Insel att offentliga medel inte längre skulle användas för att sponsra forskning som hade sin grund i den amerikanska psykiatrins diagnostiska manual­ Diagnostic and Statistical Manual­ of Mental Disorders -– mer känd som DSM.

Mönster i tiden

Gränslinjer mellan arbete och fritid är i upplösning. Numera upplever många ett rastlöst och monotont tidsflöde, där den ena anonyma dagen följer den andra. Vardagar och helgdagar­ kanar in i varandra. Informationsteknologins sofistikerade innovationer möjliggör hemarbete för allt fler grupper och en pandemi i närtid visar på potentialen. Lägg därtill att sjudagarscykeln är en artificiell konstruktion och därför mer skröplig och känslig för samhällsförändringar.

Konsten att lida

Personer som träffade Ivan Illich på 1990-talet mötte en energisk och intagande person – beläst, språkkunnig och snabb i tanken. Hans ut­seende präglades av en kraftig örnnäsa och – vilket oroade besökare – en synlig tumör som växte på hans käke.

Klassperspektivet som försvann

Första gången jag stötte på Kenan Malik var när jag läste hans bok Från fatwa till Jihad. Så förändrade Rushdieaffären vår verklighet (1989). I de Rushdiekommittéer som bildades runt om i världen efter ayatolla Khomeinis fatwa den 14 februari 1989 kunde vi se hur stödet för Rushdie inte var självklart, utan ett försvar och en förståelse för den ”muslimska” reaktionen växte fram.

Tid för självoptimering

Harald Jähners bok Vargatider, om den första tiden efter andra världskriget och Nazitysklands undergång, blev en bästsäljare och har även översatts till svenska. Nu har han i sin nya bok Höhenrausch – das kurze Leben zwischen den Kriegen tagit sig an tiden omedelbart före nazisternas maktövertagande, Weimarrepubliken.

Ut ur osynlighet

Indianen är i de vanligaste skildringarna antingen en sorglig skepnad eller en ekologisk visionär. Själva i-ordet har dessutom dömts ut som nedsättande i mediala och akademiska kretsar samtidigt som det fortfarande används av indianska organisationer och till vardags i reservaten. Cowboys & Indians­ är en av de mer snitsiga västerntidskrifterna. Smithsonians fina museum i Washington, öppnat 2004, heter Museum­ of the American Indian. En av museets curatorer gav fem år senare ut en bok med den lockande titeln Everything you know about Indians is wrong. Detta senare är förmodligen det enda man med säkerhet kan veta.

En elektrisk kärlek

Imaj 1958 lyssnar den schweiziske författaren Max Frisch till hörspelet Der gute Gott von Manhattan. Full av beundran beslutar han sig för att skriva till dess författare, den österrikiska poeten Ingeborg Bachmann. Den 9 juni får han svar: Hon är på väg till Zürich och vill träffas. En månad senare är de Du med varand­ra.

Fokuset som försvann

Det har sagts förut, upprepats till leda. Det riktigt skallar av icke-­braket från inslagna öppna dörrar. Alltså att det känns som om livet är satt på snabbspolning, att överstimulering har blivit normaltillstånd, att vi aldrig förr har översköljts av nyheter, underhållning, reklam, propaganda, information, des­­information och distraktion i sådan mängd och hastighet.