Magasin > Sommarjobb för en statsminister (Nummer 5, 2014)

Nummer

I det här numret

Sommarjobb för en statsminister

Sommarjobb för en statsminister

Innehåll

”Bygg en kunskapscivilisation”

Vi behöver en förnyad passion för kunskap. Politikerna måste lyssna på de bråkiga akademikerna.

”Rätta till friskolorna”

Friskolornas styrelser ska framhäva skolans uppgift i samhället. De som sitter där ska representera kunskap och kultur.

”Ta med Merkel till fjällen”

Vandra vid Vålådalen. Fundera på forskning och småföretagande.

”Flytta till Rosengård”

I Sveriges kommuner skapas strukturer som dämpar företagande. Politiker måste förstå de lokala villkoren.

”Fråga Stoltenberg om Nato”

Både socialdemokrater och moderater måste våga debattera en ny politisk verklighet. Den kommande regeringen måste luta sig framåt, inte blicka tillbaka.

”Ta tag i tudelningen”

Städerna står för alltmer av ekonomisk tillväxt medan de mindre kommunerna släpar efter. Det är en utveckling som den som vinner valet måste förhålla sig till.

”Gör folket till skogsägare”

Att äga mark förändrar en människa. Ge varje svensk ett tunnland från Sveaskog så minskar historielöshet och ökar viljan att ta ett långsiktigt samhällsansvar.

”Våga tänka långsiktigt”

Frestelsen att vinna snabba poänger devalverar politiken. Politiker som orkar driva de långsiktiga frågorna ökar tilltron till demokratin.

”Invandring driver innovation och tillväxt”

Många flyktingar utvecklar inte sin potential. En fyrkantig syn på kompetens och strävan efter likriktning hämmar förnyelse.

”Bevara kulturarvet”

Många invandrare har erfarenhet av att arbeta och verka på landsbygden. De kunskaperna borde vi ta tillvara.

”Gilla inte läget”

En politiker måste hela tiden tänka lite längre och ta tag i utmaningarna som omvärlden erbjuder. Den farligaste frestelsen är att tro att allt är okej som det är.

”Slå in på den tredje vägen”

Socialdemokrater och moderater saknar en politik för den globala strukturomvandlingen. Sverige måste investera i kunskap och infrastruktur.

”Sök det komplexa”

Vissa frågor går igen. Ibland är det enklare att blicka bakåt för att förstå nuet än att stirra sig blind på det som beskrivs som aktuella utmaningar.

”Läs inga böcker”

Ställ dig andra frågor än du är van vid. Fråga dig vad mänsklig frihet innebär.

Nästa: Intervju