TV > De svenska historiedagarna i Uppsala > Del 2 av 10: Missväxt, hungersnöd och svält i Europa från medeltiden till 1800-talet

De svenska historiedagarna i Uppsala

Del 2 av 10: Missväxt, hungersnöd och svält i Europa från medeltiden till 1800-talet

Befolkningen i det medeltida och tidigmoderna Europa drabbades ganska ofta av missväxt. Flera år av missväxt i rad ledde ibland – men inte alltid – till svält. Vilka faktorer gjorde samhällen i norra Europa mer eller mindre känsliga för hungersnöd? Vad för roll spelade oförmånliga klimatförhållanden respektive olika politiska och sociala faktorer för svält?

Under de senaste två årtiondena har intresset bland historiker för missväxt och svält ökat kraftigt. Vi har nu ny, och mer nyanserad, kunskap om orsakerna till att svält ibland inträffade och om de konsekvenser som perioder av svält kunde få. Fredrik Charpentier Ljungqvist är docent i både historia och naturgeografi vid Stockholms universitet. Inspelat på Uppsala universitet 30 september 2022.

Del 2 av 10: Missväxt, hungersnöd och svält i Europa från medeltiden till 1800-talet

De svenska historiedagarna i Uppsala

Befolkningen i det medeltida och tidigmoderna Europa drabbades ganska ofta av missväxt. Flera år av missväxt i rad ledde ibland – men inte alltid – till svält. Vilka faktorer gjorde samhällen i norra Europa mer eller mindre känsliga för hungersnöd? Vad för roll spelade oförmånliga klimatförhållanden respektive olika politiska och sociala faktorer för svält?

Under de senaste två årtiondena har intresset bland historiker för missväxt och svält ökat kraftigt. Vi har nu ny, och mer nyanserad, kunskap om orsakerna till att svält ibland inträffade och om de konsekvenser som perioder av svält kunde få. Fredrik Charpentier Ljungqvist är docent i både historia och naturgeografi vid Stockholms universitet. Inspelat på Uppsala universitet 30 september 2022.

Publicerat 14 okt, 2022
Tillgängligt till 24 dec, 2022

Del 1 av 10: Kvinnor och krig under vikingatiden

Det vikingatida samhället vilade i mångt och mycket på organisation, identiteter och ideal som var formade av krig och konflikt. Krig påverkar alla, men har vanligen beskrivits som en aktivitet för män. Nya arkeologiska rön visar dock att den bilden behöver nyanseras.
Historia 14 okt, 2022