TV > De svenska historiedagarna i Uppsala > Del 5 av 9: Den dynamiska högmedeltiden

De svenska historiedagarna i Uppsala

Del 5 av 9: Den dynamiska högmedeltiden

Medeltiden var inte statisk, utan en dynamisk period. En väldig teknologisk och ekonomisk utveckling började i slutet av 1000-talet och kulminerade troligen omkring år 1200. Förändringarna hade kanske ett samband med den tidens klimatförändringar, men drevs i första hand på av en mental revolution. Den moderna empiriska och problematiserande vetenskapen uppstod tillsammans med tron på den aktivt handlande människans förmåga att forma sin egen samtid och framtid.

Föreläsare är Kurt Villads Jensen, professor i medeltidshistoria vid Stockholm universitet. Inspelat på Uppsala universitet i oktober 2022.

Del 5 av 9: Den dynamiska högmedeltiden

De svenska historiedagarna i Uppsala

Medeltiden var inte statisk, utan en dynamisk period. En väldig teknologisk och ekonomisk utveckling började i slutet av 1000-talet och kulminerade troligen omkring år 1200. Förändringarna hade kanske ett samband med den tidens klimatförändringar, men drevs i första hand på av en mental revolution. Den moderna empiriska och problematiserande vetenskapen uppstod tillsammans med tron på den aktivt handlande människans förmåga att forma sin egen samtid och framtid.

Föreläsare är Kurt Villads Jensen, professor i medeltidshistoria vid Stockholm universitet. Inspelat på Uppsala universitet i oktober 2022.

Publicerat 14 nov, 2022
Tillgängligt till Ej tillgängligt

Del 3 av 9: Matens värde under krig och kris

Har du tvingats dricka kaffe av ogräs? Eller avstå från både kött och fisk? Har du grävt odlingslotter för att få mat för dagen? Så har folk måst göra under krig – även i Sverige. Under krig och kris ökar matens värde dramatiskt. Att rädda maten blir detsamma som att rädda människoliv.
Historia 01 nov, 2022

Del 2 av 10: Missväxt, hungersnöd och svält i Europa från medeltiden till 1800-talet

Befolkningen i det medeltida och tidigmoderna Europa drabbades ganska ofta av missväxt. Flera år av missväxt i rad ledde ibland – men inte alltid – till svält. Vilka faktorer gjorde samhällen i norra Europa mer eller mindre känsliga för hungersnöd? Vad för roll spelade oförmånliga klimatförhållanden respektive olika politiska och sociala faktorer för svält?
Historia 14 okt, 2022

Del 1 av 10: Kvinnor och krig under vikingatiden

Det vikingatida samhället vilade i mångt och mycket på organisation, identiteter och ideal som var formade av krig och konflikt. Krig påverkar alla, men har vanligen beskrivits som en aktivitet för män. Nya arkeologiska rön visar dock att den bilden behöver nyanseras.
Historia 14 okt, 2022