TV > De svenska historiedagarna i Uppsala > Del 7 av 9: Vendeltiden var vikingatidens vagga

De svenska historiedagarna i Uppsala

Del 7 av 9: Vendeltiden var vikingatidens vagga

Vikingatiden upplevs av många som ett våldsamt kaos, men i själva verket byggde samhället på en extrem organisationsförmåga. Redan under vendeltiden (550–800), hade nordborna byggt upp en framgångsrik handelsorganisation. Pälsverk fraktades på floder och kamelryggar ned till Kalifatet. Eliten levde ett liv i lyx. Man omgav sig med praktfulla vapen, elfenben från Afrika, röda granater från dagens Sri Lanka och glasbägare från frankerriket. Världen öppnades alltmer, skeppen fick segel och stora handelsplatser grundades i Skandinavien. Men varför förvandlades köpmännen i norr plötsligt till rasande kämpar?

Kristina Ekero Eriksson arkeolog och vetenskapsjournalist, är aktuell med boken Vikingatidens vagga. Inspelat på Uppsala universitet i oktober 2022.

Del 7 av 9: Vendeltiden var vikingatidens vagga

De svenska historiedagarna i Uppsala

Vikingatiden upplevs av många som ett våldsamt kaos, men i själva verket byggde samhället på en extrem organisationsförmåga. Redan under vendeltiden (550–800), hade nordborna byggt upp en framgångsrik handelsorganisation. Pälsverk fraktades på floder och kamelryggar ned till Kalifatet. Eliten levde ett liv i lyx. Man omgav sig med praktfulla vapen, elfenben från Afrika, röda granater från dagens Sri Lanka och glasbägare från frankerriket. Världen öppnades alltmer, skeppen fick segel och stora handelsplatser grundades i Skandinavien. Men varför förvandlades köpmännen i norr plötsligt till rasande kämpar?

Kristina Ekero Eriksson arkeolog och vetenskapsjournalist, är aktuell med boken Vikingatidens vagga. Inspelat på Uppsala universitet i oktober 2022.

Publicerat 21 nov, 2022
Tillgängligt till Ej tillgängligt

Del 2 av 10: Missväxt, hungersnöd och svält i Europa från medeltiden till 1800-talet

Befolkningen i det medeltida och tidigmoderna Europa drabbades ganska ofta av missväxt. Flera år av missväxt i rad ledde ibland – men inte alltid – till svält. Vilka faktorer gjorde samhällen i norra Europa mer eller mindre känsliga för hungersnöd? Vad för roll spelade oförmånliga klimatförhållanden respektive olika politiska och sociala faktorer för svält?
Historia 14 okt, 2022

Del 1 av 10: Kvinnor och krig under vikingatiden

Det vikingatida samhället vilade i mångt och mycket på organisation, identiteter och ideal som var formade av krig och konflikt. Krig påverkar alla, men har vanligen beskrivits som en aktivitet för män. Nya arkeologiska rön visar dock att den bilden behöver nyanseras.
Historia 14 okt, 2022