TV > De svenska historiedagarna i Uppsala > Del 4 av 9: Svensk idéhistoria

De svenska historiedagarna i Uppsala

Del 4 av 9: Svensk idéhistoria

I detta föredrag berättar David Dunér, professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, om Sverige, från istidens stenåldersmänniskor till den moderna tiden. Vilka tankar och idéer har människor i historien haft och vilka faktorer har förändrat deras sätt att tänka? Vad innebar introduktionen av jordbruket, runskriften, kristendomen, universiteten och tryckkonsten för människors tankar om sig själva, om naturen och om samhället?

Inspelat på Uppsala universitet i oktober 2022.

Del 4 av 9: Svensk idéhistoria

De svenska historiedagarna i Uppsala

I detta föredrag berättar David Dunér, professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, om Sverige, från istidens stenåldersmänniskor till den moderna tiden. Vilka tankar och idéer har människor i historien haft och vilka faktorer har förändrat deras sätt att tänka? Vad innebar introduktionen av jordbruket, runskriften, kristendomen, universiteten och tryckkonsten för människors tankar om sig själva, om naturen och om samhället?

Inspelat på Uppsala universitet i oktober 2022.

Publicerat 08 nov, 2022
Tillgängligt till Ej tillgängligt

Del 2 av 10: Missväxt, hungersnöd och svält i Europa från medeltiden till 1800-talet

Befolkningen i det medeltida och tidigmoderna Europa drabbades ganska ofta av missväxt. Flera år av missväxt i rad ledde ibland – men inte alltid – till svält. Vilka faktorer gjorde samhällen i norra Europa mer eller mindre känsliga för hungersnöd? Vad för roll spelade oförmånliga klimatförhållanden respektive olika politiska och sociala faktorer för svält?
Historia 14 okt, 2022

Del 1 av 10: Kvinnor och krig under vikingatiden

Det vikingatida samhället vilade i mångt och mycket på organisation, identiteter och ideal som var formade av krig och konflikt. Krig påverkar alla, men har vanligen beskrivits som en aktivitet för män. Nya arkeologiska rön visar dock att den bilden behöver nyanseras.
Historia 14 okt, 2022