Magasin > Chauvinism i vår tid (Nummer 7, 2016)

Nummer

I det här numret

Chauvinism i vår tid

Chauvinism i vår tid

Innehåll

En stenig väg att gå

Jag läser Olle Lidboms text (Axess 6/16) i en paus under en ledningskonferens. Ungefär hundra chefspersoner inom nya, förstorade, Mittmedia sitter för första gången i samma rum. Uppdraget: att försöka koppla ett grepp om den tvålhala framtiden.

Det var då det

För ett år sedan förkunnade Stefan Löfven att flyktingpolitiken låg fast. En månad senare lades den om. Det är frestande att vara cynisk inför de tvära kasten och det politiska haveriet. Men situationen kräver engagemang och nya lösningar.

Skalövningar

Svenska partier har länge rört sig längs höger-vänsterskalan. Men när synen på nationalstaten utmanas tvingas de att förhålla sig till nya och mer komplicerade konfliktmönster.

Det behövs en ny Fälldin

Privat ägande och företagande var hörnstenar för Thorbjörn Fälldin. Borgerliga partiledare måste fortsätta att försvara dem.

Vi vill kliva av

Chiles framgångsrika ekonomiska utveckling stagnerar. En antikapitalistisk och populistisk retorik ligger bakom.

Skalövningar

Svenska partier har länge rört sig längs höger-vänsterskalan. Men när synen på nationalstaten utmanas tvingas de att förhålla sig till nya och mer komplicerade konfliktmönster.

Det var då det

För ett år sedan förkunnade Stefan Löfven att flyktingpolitiken låg fast. En månad senare lades den om. Det är frestande att vara cynisk inför de tvära kasten och det politiska haveriet. Men situationen kräver engagemang och nya lösningar.

Asylrätt inte nog som svar

"Du kommer hem till ett annat Sverige", sa en nära vän dagen innan jag, via Istanbul, skulle resa hem från en säkerhetskonferens i Israel. Det var i september förra året och min väns ord föreföll dramatiska i överkant.

Inkörsporten till barbariet

I en artikel i Svenska Dagbladet nyligen argumenterade författaren Theodor Kallifatides för gammaldags språkriktighet: "Det språkliga godtycket är inkörsporten till barbariet. Vi förväntas kunna hantera enormt komplicerade apparater som mobiltelefoner och datorer, men varje krav på att lära sig ett antal grundläggande syntaktiska och grammatiska regler betraktas som ett övergrepp."

Denna omoraliska idyll

Arkitekturen, den enda konstform som man måste vara fysiskt blind för att undkomma, är också ett av de få kulturområden där den stränga modernismen alltjämt är oinskränkt överreligion. Vid något brutalstrukturalistiskt kyrkomöte i tidernas gryning fattades ett beslut om att varje form av utsmyckning eller ornament är att betrakta som kätteri, vilket fått till konsekvens att alla nybyggda hus i Sverige måste se ut som Finlandsfärjor.

Inkörsporten till barbariet

I en artikel i Svenska Dagbladet nyligen argumenterade författaren Theodor Kallifatides för gammaldags språkriktighet: "Det språkliga godtycket är inkörsporten till barbariet. Vi förväntas kunna hantera enormt komplicerade apparater som mobiltelefoner och datorer, men varje krav på att lära sig ett antal grundläggande syntaktiska och grammatiska regler betraktas som ett övergrepp."

Snart i var mans hand

Varför? En del tittar förskräckt när jag visar fram min hand med det lilla datorchippet som syns svagt under huden. Drygt en halv centimeter långt och en millimeter brett ligger det inkapslat strax bakom vecket mellan tummen och pekfingret.

Stängt och otryggt

Allt fler franska judar känner sig otrygga och lämnar landet. I Parisförorten Créteil har den en gång så starka judiska närvaron minskat.

Nästa: Krönika