Magasin > Den stora frånvaron (Nummer 5, 2019)

Nummer

I det här numret

Den stora frånvaron

Den stora frånvaron

Innehåll

Om läget i vår demokrati

Hanne Kjöller har skrivit en krönika över tillståndet i svensk politik, som kan sammanfattas: rörighet gränsande till kaos.

Maktkampen om Övralid

Det är idag svårt att förstå hur populär Verner von Heidenstam var i breda folklager runt sekelskiftet 1900. Han var en av de sista som kunde göra anspråk på hederstiteln ”nationalskald” och som samlade anhängare över hela det politiska spektret.

Beröringsskräcken är borta

Mellan åren 1913 och 2013 delade Svenska sällskapet för geografi och antropologi ut Anders Retzius medalj i guld till ledande kulturgeografer och antropologer.

Grandiens tre liv

Bo Grandien (1932–2014) genomförde tre helt olika karriärer i sitt liv. Han debuterade som poet redan i början på 1950-talet med egenartade, lätt absurda dikter och berättelser som blev mycket uppskattade.

En ocean av nonsens

Orwell fruktade censuren medan Huxley varnade för ett överflöd av desinformation, och det är i den senares nya sköna värld vi nu lever. Margareta Melén försöker rädda sanningen undan drunkningsdöden.

Ropen på regelverk

Vissa ords förmåga att definiera en hel epok bekräftas ofta av det faktum att ingen riktigt vet vad de betyder. I vår tid är det epokdefinierande ordet utan tvekan nyliberalism.

Digital sopsortering

Ett vanligt passagerarplan, som Boeing 737, kan generera 240 terabyte data under en flygning. Det är fem gånger så mycket som Hubbleteleskopet har samlat in under 20 år.

Vi mot de andra

1969 var det valår i Indien. Som ung journalist följde jag med en congresswala, en kandidat från Kongresspartiet, på valkampanj på den nordindiska landsbygden.

Sveriges allvarligaste kris

Om vi har fått vänja oss vid tvära kast och omläggningar i den svenska politiken på senare år så är det ändå inget som kommer i närheten av de förbluffande händelserika åren 1808–1814.

Despotiska bioböjelser

Böcker om ryktbara och rysliga diktatorer är sedan länge en lukrativ litterär genre.

Attitydproblem

De flesta någorlunda till åren komna svenskar kan säkert erinra sig de dramatiska nyhetsbulletinerna från den 5 juni 1967.

Imperiets många prickar

Pointillism: Ambitiösa museibesökare känner naturligtvis till vad det är för något och att ett mästerverk som Georges Seurats En söndagseftermiddag på ön La Grande Jatte är ett exempel på en måleriteknik som består av prickar.

Förnuftets barbari

Det hör inte till vanligheterna att det i det skandinaviska forskarsamhället produceras biografier över stora europeiska andar. Människor som satt ett avtryck inte bara i sin egen generation utan även i andra efterkommande släktled.

Impulskontroll

Personlig utveckling tycks bli ett alltmer dominerande litterärt tema. I brittiska The Guardian kunde vi nyligen läsa att självhjälpslitteraturens försäljningssiffror nått rekordhöga nivåer det senaste året, och det räcker med att kasta ett öga på topplistan i närmaste bokhandel för att se att något liknande gäller även i Sverige.

Jello på väggen

Under ett tal vid John Hopkins-universitetet i mars år 2000 kom Bill Clinton in på den kinesiska regimens ambition att kontrollera internet. ”Lycka till”, sade han. Den uppgiften hade, menade Clinton, en svårighetsgrad som var jämförbar med att försöka spika fast en portion Jello på väggen.

Till arbetets försvar

När algoritmerna kommer... Det är en lysande inledning på en bok om de gigantiska, oöverblickbara omvälvningar som pågår och står för dörren i allas vårt liv, då digitaliseringen av arbetslivet når nästa nivå.

Akademisk frihet på riktigt

Statsvetaren Erik Ringmar spar inte på krutet i denna rasande uppgörelse med svenskt högskoleliv. Han är inte först med att gissla politisering och småpåvevälde men få har gjort det med samma hetta och frispråkighet.

Långsökta spekulationer

Marcus Walléns bok om det så kallade ”naziguldet” – det vill säga den valutareserv, bestående av guld och stora mängder utländsk valuta, som fanns kvar under tysk kontroll under andra världskrigets sista månader – är minst sagt märklig.

Ängsligt och politiserat om museer

I ett politiskt och kulturellt klimat präglat av oro, ängslan och identitetspolitik kan museer vara rena minfält. Skallar insamlade av rasbiologiskt intresserade antropologer tronar i montrar tillsammans med stulna artefakter och krigsbyten.

Ketchupens långa resa

Min pappa brukade berätta om hur han och en vän blev bjudna till en fin restaurang i Tokyo och hur vännen till sällskapets fasa hade beställt in en flaska ketchup och begravt den serverade maten under den röda såsen.

Berzelius om Berzelius

Kemisten och läkaren Jacob Berzelius (1779–1848) är en av den svenska vetenskapshistoriens fixstjärnor.

Liberalism – men med förnuft

Efter att före detta Folkpartiet har nylanserat sig som Liberalerna och den liberalkonservativa alliansen splittrats är frågan hetare än någonsin: Vem är liberal på riktigt, och vem låtsas bara?

Kyrkomusik är inte underhållning

Vad innebär det att fira gudstjänst? Det förklarar Carl Sjögren, tidigare domprost i Skara, i sin nätta bok Kyrkan lovsjunger. En bok om gudstjänstens och musikens teologi.

Hoppfullt om Nato

I april firade Nato sitt 70-årsjubileum. Lagom till dess utkom Ann-Sofie Dahls Nato. Historien om en försvarsallians i förändring, en gedigen bok i det behändiga formatet på drygt 200 sidor.