Magasin > Förebildens makt (Nummer 4, 2012)

Nummer

I det här numret

Förebildens makt

Förebildens makt

Innehåll

Akademien och den politiska naiviteten

Att Pablo Neruda tilldelades Nobelpriset i litteratur illustrerar svårigheten att väga litterära kvaliteter mot obehagliga politiska sympatiyttringar. Knut Ahnlund lättar på förlåten till Svenska Akademiens Nobelprisarbete.

Smakdomaren som tog över vingården

Den amerikanske vinkännaren Robert Parkers omdömen påverkar vingårdar och konsumenter världen över. Men hans inflytande har också lett till anklagelser om en smakens likriktning.

Med osviklig känsla för nyanser

De amerikanska författarna Paula Fox och John Williams har hamnat i skymundan. Deras romaner hävdar sig dock väl i traditionen från Camus och Sartre.

Extremvänsterns nazistiska rötter

Det fanns tydliga beröringspunkter mellan nationalsocialismen och den tyska vänsterradikalism som kulminerade i Röda armé-fraktionens våldsdåd. I filmen Motståndets tid läggs en liten bit till pusslet.

Argument är för veklingar

Lars Melin avslöjar knepen som du ska använda för att vinna debatter.

Professorer på villovägar

Ola Tunander är för närvarande professor vid det norska fredsforskningsinstitutet Prio, vilket den inte minst i svensk debatt inflytelserika Johan Galtung var med om att starta och bygga upp. Galtung är idag professor emeritus i freds- och konfliktforskning.

Populismen från vänster

Naiva människor tror kanske att socialdemokrater bara kan följa en väg när det handlar om Europas invandrare. De måste förstås försvara dem mot rasister, men som goda vänsterpolitiker måste de också försvara dem mot övergrepp från andra medlemmar av samma etniska minoritet.

Nästa: Recension