Magasin > Idéer under omprövning (Nummer 4, 2022)

Nummer

I det här numret

Idéer under omprövning

Idéer under omprövning

Innehåll

När blir priset för högt?

Propaganda och nationalism har gett ett ryskt folkligt stöd för invasionen av Ukraina. Men sanktionerna biter och ingen vet hur länge acceptansen kommer att bestå, skriver Carolina Vendil Pallin.

Rörelsens röster

De har få anställda, knappa resurser och saknar partiets formella välsignelse. Inför valet hoppas arbetarrörelsen att en friare opinionsjournalistisk ska ge utdelning, skriver Anders Rönmark.

Kvar på stigen

Under några dramatiska dygn verkade det som om Zambia höll på att överge demokratin. Men i sista stund blev ett fredligt maktskifte möjligt, skriver Emil Uddhammar.

En ny era?

Polens mottagande av ukrainska flyktingar har varit varmt och generöst. Kanske släpper polackerna offerrollen och börjar glädjas åt att vara en fri nation i väst, skriver Ulrika Carlsson.

Fast i sin kast

Både Demokraterna och Republikanerna vill värva över invandrande latinamerikaner. Men än så länge står många av dem utanför det amerikanska samhället.

Stalins utdragna död

Josef Stalin var övertygad om att läkaren Aleksandr Bogomolets kunde förlänga hans liv och gav honom därför obegränsade anslag. Men Bogomolets dog vid sextiofem års ålder och Stalin blev bara sjuttiotre. Omständigheterna kring Stalins långa dödskamp är fortfarande oklara.

Något ruttet i danska staten?

De högsta cheferna inom den danska försvars- och säkerhets­tjänsten blev anklagade för lands­förräderi. Bakom turerna och intrigerna anas politiska påtryckningar.

Fritt fram för historielöshet

Historieämnet saknar kronologi och samman-hang i Skolverkets förslag till ämnesplan för gymnasiet. Dess många och grava brister drabbar både lärare och elever.

Nästa: Krönika